Goei- Sociaal Medisch Advies


Verzuim en Reintegratie

 

Goei- SMA is deskundig op het gebied van verzuimbegeleiding, re-integratie en medische keuringen.De wet- en regelgeving stelt strikte eisen aan het verloop van de re-integratie, omdat de overheid vindt dat werk bijdraagt aan gezondheid en welzijn.


Voorkom boete van het UWV.
   

Verzuim

De meeste mensen ervaren gezondheidsklachten terwijl ze werken. Toch zijn ze aan het werk gegaan.

Blijkbaar is er een verschil tussen ‘ziek zijn’ en ‘thuis willen blijven en je ziek melden’. Niemand kiest ervoor om ziek te zijn, dat is iets dat je overkomt.Of iemand die zich ziek voelt om verzuimverlof vraagt, is heel vaak zijn keuze. Bij die keuze voor verzuim spelen vaak meerdere factoren een rol.Iemand zal eerder thuis blijven als de sfeer op het werk bijvoorbeeld niet prettig is of de werkdruk te hoog of juist te laag is, als hij zijn werk niet goed kan doen, als hij wordt gepest of als privéomstandigheden veel van hem eisen. De werkgever kan verzuim veelal voorkomen of verkorten door te achterhalen wat er speelt en samen met de medewerker naar oplossingen te zoeken. 

U kunt uiteraard ook de bedrijfsarts om hulp vragen.

  
Langdurig verzuim

Elke werkgever is verplicht om bij (dreigend langdurig) verzuim een bedrijfsarts in te schakelen. U kunt als werkgever mij als bedrijfsarts inschakelen.

Als bedrijfsarts adviseert ik werkgever en medewerker ten aanzien van herstel, werkhervatting en de wettelijke eisen.

Maar let op: als werkgever blijft u verantwoordelijk.
 

U kunt het advies van de bedrijfsarts laten toetsen, door bij UWV een deskundigenoordeel aan te vragen. Hier aan zijn kosten verbonden.
  

Goei-SMA helpt u welke stappen er, op welk moment, gedaan moet zijn bij verzuim.

Pas na twee jaar verzuim, als de medewerker bij UWV een uitkering gaat aanvragen, toetst UWV of u aan de wettelijke eisen heeft voldaan. Als u gedurende die twee jaar te laat in actie kwam of onvoldoende heeft gedaan, geeft UWV u een boete die bestaat uit de verplichting om het loon door te betalen totdat de tekortkomingen zijn verholpen of een extra (derde) loondoorbetalingjaar is verstreken.


 Goei- Sma helpt u als werkgever de boete te voorkomen.